ImpresjonismeFrem til begynnelsen av 90-tallet malte Geelmuyden i impresjonistisk stil.

Se bildene.

Les utdrag av artikler/ anmeldelser.
EkspresjonismeSiden midten av 90-tallet har NAG malt i en fargesterk, mer personlig ekspresjonistisk stil.

Se bildene.

Les utdrag av artikler/ anmeldelser.
NonfigurativtNAG har i årevis jobbet med nonfigurative bilder, men viste dem for første gang offentlig i 2002.

Se bildene.

Les utdrag av artikler/ anmeldelser.